Dubbelpolige schakelaar vervangen

Bij een dubbelpolige schakelaar worden beide polen (of geleiders) die naar een lamp gaan geschakeld zoals weergegeven in figuur 1. Dubbelpolige schakelaars zijn in zekere zin veiliger omdat bij geopende schakelaar beide geleiders vrij zijn van spanning. Verder is het belangrijk te melden dat volgens de Belgische en Nederlandse wetgeving in een gemengde kring met lichtpunten en stopcontacten enkel dubbelpolige schakelaars mogen gebruikt worden. In een afzonderlijke verlichtingskring (zoals voorzien in de meeste huizen) mogen wel enkelpolige schakelaars gebruikt worden.

Lichtkring_dubbelpolig_001

Dubbelpolige schakelaar. Links open, rechts gesloten.

In een doe het zelf zaak of op het internet vind je heel gemakkelijk een dubbelpolige schakelaar. Hou er even rekening mee dat de grote merken zoals Niko en BTicino doorgaans eenvoudiger te monteren zijn dan de goedkopere huismerken. In de praktijk doen ze echter allemaal wat ze beloven. Let er ook op dat je de goede schakelaar koopt. Naast dubbelpolige schakelaars bestaan er ook enkelpolige-, wissel- en kruis-schakelaars.

Aan de slag nu:

  1. Schakel eerst de zekering uit die de lichtkring bedient waaraan je gaat werken.
  2. Demonteer de schakelaar. Dit is voor elk merk een beetje anders. Doorgaans verwijder je eerst met een platte schroevendraaier het schakelplaatje zelf en afhankelijk van het merk ook de omranding. Daarna wordt het binnenwerk van de schakelaar uit het contactdoosje gevezen (meestal kleine vijzen met kruiskop).
  3. Maak de draden los die door de oude schakelaar geschakeld worden en sluit ze aan op de nieuwe schakelaar. Bij een dubbelpolige schakelaar zullen 4 draden moeten worden aangesloten. Doorgaans staan duidelijke markeringen (zoals 1, L1, 2, L2, deze zijn merkafhankelijk!) op de schakelaar zelf of in een bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Indien dit niet het geval is, zoek het aansluitschema op internet. Een voorbeeld ziet u in Figuur 2.
  4. Monteer de schakelaar opnieuw in zijn behuizing.
  5. Schakel de zekering in en test of alles werkt.
Schakelaar_dubbelpolig_001

Figuur 2: aansluiting van een dubbelpolige schakelaar. Het aansluitschema is merkafhankelijk. Raadpleeg de bijsluiter indien nodig.