Stroomkring

Een stroomkring is een set van stopcontacten, lichtpunten en/of andere verbruikers die door één en dezelfde zekering worden beveiligd. Stroomkringen worden in de gemiddelde huishoudelijke installatie geïdentificeerd met een letter (A, B,C,…) of cijfer (1, 2, 3, …).

De dikte van de kabel die voor een stroomkring gebruikt wordt moet steeds zodanig zijn dat de kabel gemakkelijk de grootste hoeveelheid stroom kan vervoeren die de zekering toelaat. Wordt een te dunne kabel gebruikt zal deze gaan opwarmen, met brandgevaar tot gevolg.

Smeltzekering Automaat Minimale kabeldoorsnede
10A 16A 1,5mm²
16A 20A 2,5mm²
20A 25A 4mm²
32A 40A 6mm²
50A 63A 10mm²
63A 80A 16mm²
80A 100A 25mm²
100A 125A 35mm²

Belangrijk is ook dat volgens de Belgische en Nederlandse wetgeving in één stroomkring slechts 8 verbruikers kunnen worden geplaatst. Wel is er een zekere flexibiliteit wat hier als verbruiker wordt beschouwd:

  • Een meervoudig stopcontact (i.e. verscheidene stopcontacten achter 1 enkel afdekplaatje) wordt slechts als 1 verbruiker geteld. Een voorbeeld wordt getoond in figuur 1 hieronder waar 9 stopcontacten samen 5 verbruikers vertegenwoordigen in een stroomkring gezekerd met een 20A zekering.
  • Elk lichtpunt wordt als 1 verbruiker beschouwd, onafhankelijk van het aantal schakelaars dat het lichtpunt kan bedienen. Een typisch voorbeeld is de verlichting in een hal met een schakelaar op zowel het gelijkvloers als de eerste verdieping.
Eendraadschema_001

Figuur 1: Een typische stroomkring zoals weergegeven op het ééndraadschema met 20A automatische zekering. Deze kring bevat 3 enkelvoudige en 2 meervoudige stopcontacten. Er kunnen nog 3 bijkomende stopcontacten worden aangesloten.